2021. szeptemberében az alábbi tanulmányi területeken indítunk érettségire felkészítő technikumi ágazati, valamint szakképző iskolai képzéseket:

Tanulmányi területTECHNIKUMI ÁGAZATI képzés, időtartamFelvételA tanulmányi terület lehetséges szakképzettség kimenete és
szakma azonosító száma
0801Kereskedelem ágazat,
5 évfolyam
a tanulmányi eredmények alapjánKereskedő és webáruházi technikus
5 0416 13 03
0802Közlekedés és szállítmányozás ágazat,
5 évfolyam
a tanulmányi eredmények,
a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga alapján
Logisztikai technikus
5 1041 15 06
0803Magyar-angol két tanítási nyelvű
Közlekedés és szállítmányozás ágazat,
angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyam
a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga alapján és a szóbeli vizsga alapjánLogisztikai technikus
5 1041 15 06
0804Magyar-német két tanítási nyelvű
Közlekedés és szállítmányozás ágazat,
német nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyam
a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga alapján és a szóbeli vizsga alapjánLogisztikai technikus
5 1041 15 06
0805Kereskedelem ágazat,
5 évfolyam
a tanulmányi eredmények alapjánIdegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus
5 0417 13 01
0806Kreatív ágazat,
5 évfolyam
a tanulmányi eredmények alapján,
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
Nyomdaipari technikus
5 0211 16 11
0807Kreatív ágazat,
5 évfolyam
a tanulmányi eredmények alapján,
egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
Dekoratőr
5 0212 16 7
Tanulmányi területSZAKKÉPZŐ ISKOLAI képzés, időtartamFelvételSzakma azonosító száma
0808Kereskedelmi értékesítő,
3 szakképzési évfolyam
a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges4 0416 13 02
0809Nyomdász,
3 szakképzési évfolyam
a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges4 0211 16 12

Az intézmény jogelőd iskolája, a szövetkezeti iskola 2001-ben indította a két tanítási nyelvű képzéseit. A magyar-angol, magyar-német két tanítási nyelvű képzések esetében az előkészítő évfolyam keretében diákjaink a célnyelvet sajátítják el heti 18 órában. A következő évtől több tantárgyat az adott idegen nyelven tanulnak, a célnyelvi órák aránya 35 százalék feletti. A két tanítási nyelvű képzés végén letett érettségi vizsgán az elért eredménytől függően tanulóink államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek. A két tanítási nyelvű képzésben résztvevő tanulók többsége államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgát szerez, és felsőoktatási intézményekben folytatja tanulmányait.

Az iskola több tantárgyból szervez tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat, a tanulmányi versenyekre egyéni felkészítést is biztosít. Az elmúlt tanévek során az érettségizett tanulók nagy számban kerültek be a különböző felsőoktatási intézményekbe, sokan tették le a középfokú nyelvvizsgát. Az iskola diákjai minden tanévben előkelő helyezéseket érnek el a városi, megyei, regionális és országos tanulmányi versenyeken (az ÁSZÉV versenyen, az Országos Angol Nyelvű Civilizációs Versenyen, illetve több, kreativitást, innovatív szemléletet igénylő versenyen).

TECHNIKUM

A 9. évfolyamra való felvételinél figyelembe vesszük:
A jelentkező általános iskolai tanulmányi eredményét, a hetedik évfolyam év végi és a nyolcadik évfolyam I. félévi matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és az idegen nyelvi (angol/német nyelvi) minősítéseket,
Továbbá a Közlekedés és szállítmányozás ágazat esetében a tanulmányi eredmény mellett a központi írásbeli vizsgán nyújtott eredményét:
a vizsga tantárgyai: magyar nyelv és matematika;
a vizsga típusa: a 9. évfolyamra jelentkezőknek készült központi írásbeli vizsga eredményét.
A magyar-angol és magyar-német két tanítási nyelvű, Közlekedés és szállítmányozás ágazati képzés esetében pedig a tanulmányi eredményt, a központi írásbeli vizsgán nyújtott eredményt (magyar nyelv és matematika), valamint a szóbeli vizsga eredményét.
A szóbeli vizsgán a két tanítási nyelvű képzésekre jelentkezők idegen nyelvi (angol, ill. német nyelvi) tudásszintjét értékeljük.

A szóbeli vizsga témakörei

  1. Egyén, család.
  2. Napirend (hétköznap, hétvége).
  3. Lakóhely, lakás.
  4. Iskola.
  5. Szabadidő, szórakozás, hobbi.
  6. Utazás, üdülés.
  7. Időjárás, évszakok
  8. Öltözködés, divat.
  9. Sport.
  10. Média (tv, rádió, sajtó, Internet).

Ha a tanuló iskolánkban kívánja megírni az írásbeli vizsgát, az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) közzétett, a központi írásbelin való részvételre vonatkozó jelentkezési lapot kell benyújtania intézményünkben 2020. december 4. napjáig.

Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében a vizsgaszervezés érdekében szükséges az illetékes pedagógiai szakszolgálat vagy a szakértői bizottság véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó kérelmeknek a csatolása a jelentkezési laphoz.
A mentességek előzetes bejelentés után egyéni elbírálás alá esnek, az iskola biztosítani kívánja a felvételizők esélyegyenlőségét.

Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10. 00 óra

Helye: Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Technikum (6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.)
Megjelenés: intézményünkben 30 perccel a vizsga megkezdése előtt.

Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 28. (csütörtök) 14. 00 óra. Pótló felvételi vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az írásbelin alapos ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség, stb.) miatt nem tudtak részt venni. Vizsga ismétlésére nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A szóbeli vizsga időpontjai:
I. 2021.február 24. (szerda) – 13 óra
II. 2021. március 02. (kedd) – 13 óra
III. 2021. március 05. (péntek) – 13 óra

Helye: Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum (6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.)

Nyílt napot 2020. november 4. napján (szerdán) 1200 – 1500 óra között tartunk online, ezt követően 2020. november végéig, csütörtöki napokon (részletek az iskola honlapján). Az érdeklődő szülők és tanulók számára online és telefonon részletesebb tájékoztatást nyújtunk külön is a képzéseinkről.

Telefonos elérhetőségünk: 76/500-850
Pályaválasztási felelős: Kiss Szabolcs igazgatóhelyettes

Iskolánk beiskolázási tájékoztatója a 2021/22. tanévre letölthető.