Tisztelt Iskolánkba Jelentkezők! Tisztelt Szülők!

     A napokban a honlapunkon közzétett felvételi jegyzéken tanulmányi területenként minden iskolánkba jelentkező tanuló az oktatási azonosító számával, illetve az általa kért jeligével szerepel. 

     Az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III. 5.) EMMI határozatának 17-19. pontjai alapján:

– a középfokú iskola 2021. március 22-ig hozza nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét;

– a tanulói adatlapokat 2021. március 23-24-én lehet módosítani,

– a módosító tanulói adatlapot 2021. március 25-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak.

     A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 38. § (6) bekezdése alapján:

     „Az általános iskola a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás a módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során új középfokú iskola nem jelölhető meg, a beírt tanulmányi területek nem törölhetők, azonban az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett középfokú iskolához újabb tanulmányi terület írható be, továbbá az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható. Új tanulmányi terület csak az eredeti tanulói adatlapon szereplő, érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosító tanulói adatlapokat megküldi a Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak.”

Mindenkinek sikeres felvételit kívánunk! Várjuk a Diákokat iskolánkba szeretettel!