2022. szeptemberében az alábbi tanulmányi területeken indítunk érettségire felkészítő technikumi ágazati, valamint szakképző iskolai képzéseket:

 

 

Tanulmányi terület

TECHNIKUMI ÁGAZATI képzés, időtartam

Felvétel

A tanulmányi terület lehetséges szakképzettség kimenete és

szakma azonosító száma

0801

Kereskedelem ágazat,

5 évfolyam

 

a tanulmányi eredmények alapján

Kereskedő és webáruházi technikus

5 0416 13 03

0802

Közlekedés és szállítmányozás ágazat,

5 évfolyam

a tanulmányi eredmények,

a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga alapján

Logisztikai technikus

5 1041 15 06

0803

Magyar-angol két tanítási nyelvű

Közlekedés és szállítmányozás ágazat,

angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyam

 

a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga alapján és a szóbeli vizsga alapján

Logisztikai technikus

5 1041 15 06

0804

Kereskedelem ágazat,

5 évfolyam

a tanulmányi eredmények alapján

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus

5 0417 13 01

 

0805

Kreatív ágazat,

5 évfolyam

a tanulmányi eredmények

alapján,

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

Nyomdaipari technikus

5 0211 16 11

0806

Kreatív ágazat,

5 évfolyam

a tanulmányi eredmények

alapján,

egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

Dekoratőr

5 0212 16 07

 

Tanulmányi terület

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI képzés, időtartam

Felvétel

Szakma azonosító száma

0807

Kereskedelmi értékesítő,

3 szakképzési évfolyam

a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

4 0416 13 02

0808

Nyomdász,

3 szakképzési évfolyam

a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

4 0211 16 12

     A magyar-angol két tanítási nyelvű képzésben résztvevők az előkészítő évfolyam keretében        a célnyelvet sajátítják el heti 18 órában. A következő évtől több tantárgyat az adott idegen nyelven tanulnak, a célnyelvi órák aránya 35 százalék feletti. A két tanítási nyelvű képzés végén letett érettségi vizsgán az elért eredménytől függően tanulóink államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek.  A két tanítási nyelvű képzésben résztvevő tanulók többsége államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgát szerez, és felsőoktatási intézményekben folytatja tanulmányait.

     Az iskola több tantárgyból szervez tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat, a tanulmányi versenyekre egyéni felkészítést is biztosít. Az elmúlt tanévek során az érettségizett tanulók nagy számban kerültek be a különböző felsőoktatási intézményekbe, sokan tették le a középfokú nyelvvizsgát. Az iskola diákjai minden tanévben előkelő helyezéseket érnek el a városi, megyei, regionális és országos tanulmányi versenyeken (az ÁSZÉV versenyen, az Országos Angol Nyelvű Civilizációs Versenyen, illetve több, kreativitást, innovatív szemléletet igénylő versenyen).

 

TECHNIKUM

 

     A 9. évfolyamra való felvételinél figyelembe vesszük:

– a jelentkező általános iskolai tanulmányi eredményét, a hetedik évfolyam év végi és a nyolcadik évfolyam I. félévi matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és az idegen nyelvi (angol/német nyelvi) minősítéseket,

     Továbbá a Közlekedés és szállítmányozás ágazat esetében a tanulmányi eredmény mellett a központi írásbeli vizsgán nyújtott eredményét:

a vizsga tantárgyai: magyar nyelv és matematika;

a vizsga típusa: a 9. évfolyamra jelentkezőknek készült központi írásbeli vizsga eredményét.

     A magyar-angol két tanítási nyelvű, Közlekedés és szállítmányozás ágazati képzés esetében pedig a tanulmányi eredményt, a központi írásbeli vizsgán nyújtott eredményt (magyar nyelv és matematika), valamint a szóbeli vizsga eredményét.

     A szóbeli vizsgán a két tanítási nyelvű képzésekre jelentkezők idegen nyelvi
(angol nyelvi) tudásszintjét értékeljük.

 

A szóbeli vizsga témakörei

1.   Egyén, család.

2.   Napirend (hétköznap, hétvége).

3.   Lakóhely, lakás.

4.   Iskola.

5.   Szabadidő, szórakozás, hobbi.

6.   Utazás, üdülés.

7.   Időjárás, évszakok

8.   Öltözködés, divat.

9.   Sport.

10. Média (tv, rádió, sajtó, Internet).

     Ha a tanuló iskolánkban kívánja megírni az írásbeli vizsgát, az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) közzétett, a központi írásbelin való részvételre vonatkozó jelentkezési lapot kell benyújtania intézményünkben 2021. december 3. napjáig.

     Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében a vizsgaszervezés érdekében szükséges az illetékes pedagógiai szakszolgálat vagy a szakértői bizottság véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó kérelmeknek a csatolása a jelentkezési laphoz.

     A mentességek előzetes bejelentés után egyéni elbírálás alá esnek, az iskola biztosítani kívánja a felvételizők esélyegyenlőségét. 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat) 10. 00 óra

Helye: Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Technikum (6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.)

Megjelenés: intézményünkben 30 perccel a vizsga megkezdése előtt.

 

 

     Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 27. (csütörtök) 14. 00 óra. Pótló felvételi vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az írásbelin alapos ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség, stb.) miatt nem tudtak részt venni. Vizsga ismétlésére nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

 

A szóbeli vizsga időpontjai:

I.

2022.

február 23. (szerda)

13 óra

II.

2022.

március 01. (kedd)

13 óra

III.

2022.

március 04. (péntek)

13 óra

 

Helye: Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum

            (6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.)

 

     A kreatív ágazati technikumi képzést és kereskedelem ágazati kereskedelmi értékesítő szakképző iskolai képzést érintő pályaalkalmassági mérés, illetve elbeszélgetés időpontjáról iskolánk honlapján adunk tájékoztatást.

 

     Nyílt napot 2021. november 4. napján (csütörtökön) és 2021. november 11. napján (csütörtökön), 1200 – 1500 óra között tartunk, ezt követően 2021. november végéig, csütörtöki napokon bejelentkezés alapján. Az érdeklődő szülők és tanulók számára online és telefonon részletesebb tájékoztatást nyújtunk külön is a képzéseinkről.   

 

Telefonos elérhetőségünk: 76/500-850.

Pályaválasztási felelős: Kurusta Anikó igazgatóhelyettes.

Iskolánk beiskolázási tájékoztatója a 2022/2023. tanévre letölthető.