SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum

OM kód: 203041/020 | 6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.

Intézmény logo

Kecskeméti SZC GRÓF KÁROLYI SÁNDOR Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolatörténet

Történet

Iskolatörténet

„A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy oly ifjaknak, kik a kereskedői pályára készülnek, a nélkülözhetetlen általános műveltséget megadja, s őket a jövendő pályájukon szükséges szakismeretekkel ellássa.” (idézet a Felső Kereskedelmi Iskolák királyi Főigazgatóságának 1884-ben kelt dokumentumából)

A Kecskeméti Szakképzési Centrum új tagintézménye, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája két jogelőd intézmény, az ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája integrációjaként jött létre 2016. szeptember 1. napján.

Az intézmény neve 2020. július 1. óta: Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Technikum

A jogelőd intézmények történetéből

Lestár Iskola

Lassan egy évszázada, hogy a Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola jogelődje, a Női Felsőkereskedelmi Iskola1918. szeptember 1-jén megnyitotta kapuit, majd rövid idő alatt tekintélyt szerzett a város rangos intézményei között. Az 1930-as években az intézmény országosan is ismertté vált elsősorban a különböző gyorsíróversenyeken elért kiváló helyezéseivel. A második világháború fordulópontot jelentett az iskola életében: a város kereskedelmi iskoláit összevonták, és a már meglévő kereskedelmi szakirány közgazdasági, szövetkezeti szakokkal, illetve technikusi képzéssel bővült ki.

Később a Berkes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola nevet kapta az intézmény.

Az 1988/89-es tanévben újabb változások következtek be az iskola működésében: az intézmény magára vállalta a kereskedelmi szakmunkásképzés feladatait is, és új helyére, a Kecskemét-Homokbánya területén lévő jelenlegi iskolaépületbe költözött. Fennállásának 80. évfordulója alkalmából 1998. május 26-án az iskola felvette Lestár Péter polgármester nevét és Lestár Péter Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskolaként működött.

2007. július 1-jén az iskola jogutóddal megszűnt, létrejött a Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola, mely székhelyintézménye volt a Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvodának. Az intézményt Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás alapította Fülöpháza, Kecskemét Megyei Jogú Város, Kunbaracs és Városföld önkormányzatainak részvételével.

A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda többcélú, egységes, közös igazgatású iskolaként működött 2013. január 1-jéig.

Ezt követően újabb változás történt az intézmény történetében: az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolvadással – az állam fenntartásába került. Ez a beolvadás vonatkozott az intézmény II. Rákóczi Ferenc Tagiskolájára, a Városföldi Tagiskolájára, a Kunbaracsi Tagintézmény általános iskolai részére és a Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskolára. Az óvodák visszakerültek az illetékes önkormányzatok fenntartása alá.

ÁFEOSZ iskola

A magyarországi szövetkezeti mozgalmak oktatásirendszerét 1954-ig a tanfolyamszerű képzésjellemezte. 1954-től a földműves szövetkezeti mozgalom a mai fogyasztási szövetkezés elődje – amagyar oktatási rendszerbe illeszkedve példás kollégiumi háttérrel - négy szövetkezeti kereskedelmi szakközépiskolát akkori nevénközgazdasági technikumot alapított (Kecskeméten, Makón, Szekszárdon, Budatétényen). A SZÖVOSZ iskola koncepcióját jellemezte, hogyelsősorban kollégiumot épített azért, hogylehetőséget teremtsen a vidéki gyerekekelhelyezésére, majd ezáltal iskolát is alapítson. Az akkori technikum az államosított Református Kollégiumban kapott két tantermet.

1956-ban, a forradalom után a volt pártiskolába helyezték át az osztályokat, melynek épületét 1957-ben az MSZMP visszavette. Az évek során a városban többször is helyet kellett változtatnia az iskolának. 1979-ig a Bajcsy Zsilinszky u. 1. alatti épületben, majd 1980-tól a "Kecskeméti Ó Kollégium" épületébe költöztették.

A kollégium 1954-ben Nagykőrösön kezdte meg működését. A tanulóknak ez napi ingázást jelentett, amíg 1960-ban jelenlegi helyére költözött Az új épületben akkor száz tanuló elhelyezésére volt lehetőség. 1965-ben az épületre emeletet építettek, s így megkétszerezték annak befogadóképességét. Színvonalas kulturális tevékenység volt jellemző a Berkes Ferenc Kollégiumra. Régi fényképek, feljegyzések is tanúsítják, hogy a hatvanas években a város egyik "kulturális központjának" számított. Klubjukat és irodalmi színpadukat háromszor tüntették ki "kiváló jelvénnyel", s a Varga Mihály által vezetett énekkar országos sikereket ért el. Járt ott többek között Veres Péter, Weöres Sándor, Berek Kata, Jancsó Miklós, Komlós János, Csoóri Sándor és Huszti Péter.

Az iskolát 1954-től a SZÖVOSZ iskolájaként működtették. Az 1972-es párthatározat értelmében a szövetkezeti iskolákat is államosították. A hagyományos szövetkezeti oktatás állami bekebelezése súlyos hiba volt. Itt képezték ki ugyanis a szövetkezeti középvezetői réteget, amely jelentős szakmai bázisát adta a szövetkezeti mozgalomnak. Az 1973-ig Bács-Kiskunban végzett szövetkezeti szakemberek mindenütt bizonyítottak.

1972-től területi beiskolázású "Kereskedelmi Szakközépiskola" lett. Feladata: volt a szövetkezeti szakember utánpótlás - az adminisztratív és bolti munkakör ellátására szakképzett eladók és boltvezetők képzése. Az iskola felvállalt levelező oktatást is – a fent említett céllal.

Az 1972-es államosításkor a SZÖVOSZ iskola új neve "Berkes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola" lett. A városban működő kollégium szintén "Berkes Ferenc" nevét vette fel. A két intézmény egymástól teljesen függetlenül, önállóan működött. A névadó választást az motiválhatta, hogy Berkes Ferenc a szövetkezeti mozgalom meghatározó egyénisége volt. Mint újságírónak, számos cikke jelent meg a napilapokban, a szövetkezeti mozgalom tevékenységével kapcsolatosan.

1978-ban került egy igazgatás alá az iskola és a kollégium. Ezzel lehetővé válik, hogy az iskola – a tanulói számára az igényeknek megfelelően elhelyezést biztosítson. 1987-től az iskola felvállalta a szakmunkásképzés feladatát is. Az első két évfolyamot a "Vendéglátóipari Iskolából" átvett osztályok alkották. Ennek következtében az iskola neve is módosult: Berkes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium lett.

1990-ben valamennyi állami városi oktatási intézmény a Városi Önkormányzat tulajdonába került. Ezáltal a "Berkes Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet és Kollégium" is. Az 1989 őszén kezdődő tanévben a "Berkes" iskolán belül két szövetkezeti osztályt indítottak egy tervbe vett új szövetkezeti iskola létrehozása érdekében. Ezek tantervébe beépítették a piacgazdaság követése érdekében a külkereskedelmi képzést.

A SZÖVOSZ jogutódja, az ÁFEOSZ elnöksége 1990. június 26-án hozott határozatot az iskola visszavásárlására. A város, illetve ez által az iskola földrajzi fekvése és közlekedési viszonyai kedvezőnek tűntek az országos beiskolázás szempontjából. A helyi oktatás-művelődés irányítói és az önkormányzat testülete támogatta az iskola alapítás gondolatát. Felismerték, hogy a város is gazdagodhat egy szövetkezeti, kereskedelmi és közgazdasági szakintézménnyel.

1991. február 7. (sajtóhír): "Este 11 órára járt az idő, a közgyűlési terem még mindig népes volt. A szünet után újabb középiskola sorsáról döntöttek a képviselők. A Berkes Ferenc Kollégiumot visszaadták az Általános Fogyasztási Szövetkezetek országos elnökségének, s ezzel megnyitották az utat, hogy itt szövetkezeti középiskola létesüljön." 1991. szeptember 2. (sajtóhír): "Tanévnyitó: 17 évi szünet után ismét szövetkezeti iskola Kecskeméten"

Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 1991-ben Kecskeméten hozta létre országosan egyedüli iskoláját, amelyet mindenki 25 évig csak szövetkezeti, országos eredményekkel rendelkező nem önkormányzati, majd magániskolának ismert. Az iskola székhelye a volt szövetkezeti kollégium épülete lett, az új osztályok beiskolázásával a kollégium épületének bővítése vált szükségessé. 1991-ben az ÁFEOSZ iskola tanári kara 9 főből állt, ebből 7 fő azelőtt a Lestár iskola pedagógusa vagy az iskolával szakmai kapcsolatban lévő kolléga volt. Az ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 4 osztállyal kezdte meg működését, két első osztállyal és két második osztállyal. A másodikos diákok a Lestár iskolából érkeztek. Az ÁFEOSZ iskolában kereskedelmi, közgazdasági és informatikai képzések folytak.

Jelen

2015. július 1. napjától a szakképző intézmények az ország 44 Szakképzési Centruma tagintézményeiként a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába kerültek, ennek következtében a Lestár iskola a Kecskeméti Szakképzési Centrum tagintézményévé vált.

2015-ben az ÁFEOSZ-COOP Szövetség úgy döntött, hogy állami fenntartásba kívánja átadni iskoláját. Az iskola 2016. szeptemberében a Kecskeméti Szakképzési Centrum tagintézményévé vált, és a Lestár iskolával történt intézményi integrációt követően jött létre a két iskola jogutódjaként a Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. A tagintézményben ma több mint 700 tanulónk, közel 30, a Kereskedelem, Informatika, Közlekedés, szállítmányozás és logisztika, Közgazdaság, Ügyvitel ágazatokhoz tartozó tanulói osztályunk van. A képzések a magyar mellett angol és német célnyelven is folynak. Jelenleg az ÁFEOSZ iskola 3 alapító tagja is oktat – nevel a Károlyi iskolában, az iskolának 52 pedagógusa van.

Az iskolai hagyományok megőrzésében nagy szerepe van a tantestületnek. Az iskolatörténet, a névadó és alapítók kultusza áll az iskolai hagyományőrzés homlokterében. Diákok és pedagógusok 2016-ban új otthonra, új családra találtunk.

Az intézmény neve 2020. július 1. óta: Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Technikum


Partnereink

SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum


Kecskeméti SZC GRÓF KÁROLYI SÁNDOR Technikum

6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.

Telefon: +36 76 500-850

E-mail: karolyi@kecskemetiszc.hu

OM azonosító: 203041/020

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002377


2024Kecskeméti SZC GRÓF KÁROLYI SÁNDOR Technikum